top of page
אודות המחקר

מחקר זה הינו פרי שיתוף הפעולה בין המעבדה למציאות מדומה (Virtual Reality) באוניברסיטת 'בר אילן' בראשות פרופ' שרה פרידמן ופרופ' פיאטרו סיפרסו (Prof Pietro Cipresso) ממילאנו, איטליה. הפרויקט מומן על ידי משרד המדע.

מטרת המחקר

מחקר זה נולד מתוך ממצאים המעידים על כך שכשליש מהאנשים הזקוקים לטיפול נפשי לא מקבלים אותו. פיתוח כלים ופלטפורמות מבוססות טכנולוגיה עשויים לסייע בהנגשת  הטיפולים לאנשים הזקוקים להם ולמעשה המחקר הנוכחי מבקש לבדוק זאת.

תהליך ההשתתפות במחקר

שלב 1

שיחת היכרות
בעת הפנייה, מתקיימת שיחת היכרות טלפונית קצרה שמטרתה לבדוק התאמה ראשונית.

שלב 2

הערכה קלינית

בהמשך לשיחת ההיכרות, תיקבע לכל פונה שיחת הערכה עם קלינאי/ת מטעם צוות המחקר (עובד/ת סוציאלי/ת שהוכשר/ה לתפקיד זה) שמטרתה לאסוף מידע לגבי הסימפטומים מהם את/ה סובל/ת. שיחה זו מקוונת ובמסגרתה נדרש למלא מס' שאלונים קצרים.

שלב 3

שלב הטיפול

טיפול (הסבר מפורט כאן) כולל 10 פגישות. קיימת שתי אופציות מצויניות והבחירה הינה אקראית.הפגישות יהיו בקליניקות בתוך אוניברסיטה 'בר אילן', או בבית החולים 'כפר שאול' בירושלים.

שלב 4

הערכה קלינית לסיום
בסוף הטיפול וגם אחרי חצי שנה, תתקיים הערכה קלינית נוספת בדומה לזו שבשלב השני.

תנאי ההשתתפות במחקר
  • הנך מעל גיל 18

  • הנך דובר השפה העברית או האנגלית.

  • עברת אירוע קשה, או מתמודד עם קשיים עקב מצב כמו קורונה והנך סובל/ת מסימפטומים פסיכולוגים למשל קשיי שינה, עצבנות והמענות.  

  • אינך מתמודד עם קושי נפשי או גופני אחר הדורש טיפול מידי.

  • אינך נמצא בתהליך טיפולי אחר / נוסף (ניתן לאשר באופן חריג ולאחר שיחה עם המטפל הנוסף תוך חתימה על ויתור סודיות כמקובל).

  • אינך סובל מאפילפסיה, הפרעות חמורות בראיה, הפרעות בשיווי המשקל, הפרעות התנתקות או הפרעות הנגרמות מצפייה במסכי מחשב / טלוויזיה

סודיות, אתיקה ובטיחות
  • מערך הנתונים המלא זמין לחוקרים הראשיים בלבד. פרטי הנבדקים יקודדו בשלבי המחקר הראשוניים במטרה לשמור על פרטיותם. כלל המידע אשר נאסף יאחוסן ב"ענן" מאובטח כמקובל.

  • צוות המחקר בכללותו מחויב בשמירה והקפדה על האתיקה ובכלל זאת שמירה על פרטיותם ושלומם של הנבדקים. ההשתתפות במחקר הינה בהתנדבות ולפיכך ראשי כל נבדק לסיים את השתתפותו בכל שלב.

  • המחקר קיבל את אישורי האתיקה הנדרשים: אישור וועדת הלסינקי בית חולים כפר שאול.

  • צוות המחקר מחויב לשמירה על בטיחות הנבדקים הן רפואית והן פסיכיאטרית.

bottom of page