סקר למשתמש
אתר זה נועד להנגיש כלים היכולים לסייע בהתמודדות עם הקושי הנפשי העולה בשל משבר הקורונה העולמי. השימוש באתר הינו חינם. כדי שנדע אם הכלים הניתנים באתר הם יעילים, נבקש שתענו על סקר קצת המשמש למטרות מחקר.

המחקר נערך על ידי צוות בראשות פרופ' שרה פרידמן וד"ר רננה איתן. מטרת המחקר היא בחינת יעילות התערבות להפחתת חרדה מבוססת אינטרנט בגישת העזרה העצמית. תרומת המחקר היא בבחינת מידת היעילות של השימוש באתר בהפחתת חרדה  - כפי שתימדד באמצעות השאלונים. במסגרת הסקר נבקש את כתובת ה-Email שלכם, אליה נשלח שאלון אחד נוסף בהמשך. לא יעשה שימוש במידע לצרכים אחרים. באפשרותך לסרב לענות על השאלונים או להשתתף בסקר. במידה ואתה זקוק לעזרה נפשית דחופה, ניתן לפנות דרך קישורים המופיעים באתר.

שלב 1: פרטים אישיים

arrow&v
arrow&v
כיצד את/ה מתאר/ת את מצבך הכלכלי (השכר הממוצע במשק הוא כ- 8000 ש"ח לחודש)

שלב 2: שאלון רמת חרדה

במהלך 14 הימים האחרונים, באיזו תדירות היית מוטרד מהבעיות הבאות?

הרגשתי עצבני, חרד או מתוח מאוד
לא הייתי מסוגל להפסיק לדאוג או לשלוט בדאגה
הייתי מודאג יותר מידי בנוגע לדברים שונים
התקשיתי להרגע
הייתי כל כך חסר מנוחה שהיה לי קשה לשבת מבלי לנוע
הייתי מתעצבן או מתרגז בקלות
פחדתי כאילו משהו נורא עלול לקרות

אתר זה נבנה ע"י צוות של עובדים סוציאלים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים שרוצים לאפשר גישה לעזרה למי שחווה מצוקה נפשית בשל משבר הקורונה העולמי. כדי שנדע אם השימוש באתר יעיל עבורכם, נבקש שתענו על סקר קצר המשמש למטרות מחקר.